Sonne

Bei uns steht der Service an erster Stelle!






Sparabos
20,- Euro bezahlen ... 25,- Euro sonnen
40,- Euro bezahlen ... 50,- Euro sonnen
50,- Euro bezahlen ... 65,- Euro sonnen
Kabine 1
Ergoline 400 40 Max Tan Reflektorröhren a 140 Watt
Turbo Power 3 Gesichtsbräuner a 400 Watt
   
5 min. 2,50 Euro
10 min. 5,00 Euro
12 min. 6,00 Euro
15 min. 7,00 Euro
20 min. 9,00 Euro
Kabine 2
Soltron XL70 51 Röhren a 160 Watt
Turbo Plus 4 Gesichtsbräuner a 520 Watt
   
5 min. 3,00 Euro
10 min. 6,00 Euro
12 min. 7,00 Euro
15 min. 8,50 Euro
20 min. 11,00 Euro
Kabine 3
Ergoline 880 Excellence 51 Smart Tan Power Röhren a 125 Watt
Smart Power / Aqua-Fresh 4 Gesichtsbräuner a 420 Watt
   
5 min. 3,00 Euro
10 min. 6,00 Euro
12 min. 7,00 Euro
15 min. 8,50 Euro
20 min. 11,00 Euro